top of page

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE MUSICAL

El teatre musical és una activitat on es desenvolupen recursos teatrals i musicals conjuntament. Un espai on desenvolupar el reconeixement de les emocions i sentiments i com utilitzar-los, millorar la convivència i el treball en equip, la capacitat d'atenció, de ser constants i de memòria, la paciècia, gestió de la frustració, conèixer les pròpies limitacions...

És un espai on aumentar l'autoestima i la seguretat en un mateix, on estimular la creativitat, la imaginació i l'esponteneïtat, millorar la sociabilitat i la comunicació...on aprendre a ser multidisciplinar dalt de l'escenari, i és un espai on passar-ho molt bé!

ALLÀ ON LES PARAULES FALLEN

LA MÚSICA PARLA.

HANS-CHRISTIAN ANDERSEN

 ambclasse@ambclasse.net​    ·    677 39 37 32

bottom of page