top of page

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE

El teatre és una activitat on desenvolupar el reconeixement de les emocions i sentiments i com utilitzar-los, millorar la convivència i el treball en equip, la capacitat d'atenció, de ser constants i de memòria, la paciècia...on aprendre transversalment

És un espai on aumentar l'autoestima i la seguretat en un mateix, on estimular la creativitat, la imaginació i l'esponteneïtat, millorar la sociabilitat i la comunicació...i és un espai on passar-ho molt bé!

 ambclasse@ambclasse.net​    ·    677 39 37 32

bottom of page