top of page

Crea la teva pròpia sèrie online amb els teus amics i amigues! 

La teva sèrie online és un projecte trimestral. Serà els dilluns de 17:30 a 18:30, i el preu és de 78 euros/infant/trimestre

Em vull apuntar!

Gràcies! Missatge enviat

 ambclasse@ambclasse.net​    ·    677 39 37 32

bottom of page